Designchef Marianne Knutsson-Hall har lång erfarenhet av att designa och utveckla handskar inom specialområden.

Utveckling genom samarbete

När vi utvecklar handskar lyssnar vi till erfarenheterna från olika användare. Vi ställer frågor kring deras händer. Hur använder en finsnickare eller en elektriker sina händer? Var är påfrestningarna på handen störst? Rymmer arbetet många finmotoriska moment? Och vilka risker finns inom yrket? Det går inte att skapa en handskmodell som passar för alla ändamål. Det gäller att göra rätt avvägningar i produktutvecklingen av varje modell. Behövs konstruktioner som ger slitstyrka eller precision? Var på handsken behövs förstärkningar och extra skydd?

En handske består ofta av tre-fyra lager som skall fungera tillsammans: tyg, läder, membran, isolering och foder. När materialen är valda, återstår att sätta ihop dessa till en fungerande enhet. Det är mycket som ska stämma. Att ”maximera” egenskaper – såsom slitstyrka, vattenmotstånd och isolation - blir sällan bra. Att exempelvis välja ett extra kraftigt läder för maximal slitstyrka kan innebära att passformen och rörelseförmågan försämras. Det gäller därför att hitta balansen mellan de olika materialen.

Handskarna ska också utformas så användarna kan hantera material och produkter på bästa sätt. För att skapa en arbetshandske till varje hand och ändamål har vi utvecklat närmare 50 modeller inom Hestra JOB. Bakom dessa tankar ligger arvet från tiden då vår farfar startade företaget. Då var slit-och-släng ett okänt begrepp. För oss på Hestra är det så än i dag.