Filer

Informationsblad EN-standard

EN-standard för skyddshandskar

Alla våra skyddshandskar uppfyller europeisk standard (EN). Enligt EU-direktivet 89/686/EEC är de indelade i tre kategorier, beroende på vilken risk eller fara de ska skydda mot.

Läs mer om En-standard i vårt informationblad i vänsterspalten.